SEVERAN, s.r.o.

Informácia o SEVERAN, s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
eLearning
Spravujte a zverejňujte platformu eLearning
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Prieskumy
Send your surveys or share them live.
To-Do
Organize your work with memos and to-do lists
Manažment zručností
Manage skills, knowledge and resume of your employees

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Slovenčina - Účtovníctvo