NAŠE SLUŽBY

Obchodná, inžinierska a poradenská činnosť

Analyzujeme, optimalizujeme a prinášame inovatívne riešenia v energetike a výstavbe.

Napíšte nám

Energetické služby 

Mapovanie súkromných inžinierskych sietí, energetických objektov, zmlúv a faktúr, energetický manažment, optimalizácie parametrov odberných miest a návrhu úsporných opatrení; zároveň sa podieľame na tvorbe inovácií a digitálnych riešení.

Developerské projekty 

Pripravujeme projekty individuálnej výstavby, sprevádzame stavebníkov procesmi územného a stavebného konania, poskytujeme konzultácie a poradenstvo už rozbehnutým projektom.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@cheungyin?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Cheung Yin</a> on <a href="https://unsplash.com/photos/a-group-of-people-standing-in-front-of-a-building-under-construction-kl1K9SJana8?utm_content=creditCopyText&utm_medium=referral&utm_source=unsplash">Unsplash</a>

Pasport nehnuteľností 

Mapujeme nehnuteľnosti, stavby, budovy, pozemky, zariadenia, kontrolujeme súlad skutkového stavu s katastrálnou a účtovnou evidenciou majetku, nastavujeme jednotné evidenčné prostredie, spracujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenie, vytvoríme digitálne dvojičky.

Šikovní experti

Náš tím odborníkov spolu s našimi partnermi je pripravený poskytnúť služby v oblasti energetiky, energetickej efektívnosti, developerských projektov a architektúry, vrátane pasportizácie budov, TZB a VTZ zariadení, pozemkov a iných objektov majetku.

Zisti viac

Práca nás baví 

Sme k dispozícií v pracovné dni, radi poskytneme odborné rady, predložíme stanovisko alebo ponuku. Neváhajte nám zanechať email, odpovieme čo najskôr. 

Napíšte nám